BioReco

Effektiv iltning af søer, vandløb,
bassiner og tanke

Processen

BioReco er en patenteret maskine, som med et meget lavt energiforbrug, forsyner vand med luft/ilt. Denne proces er en meget effektiv måde til at forbedre vandkvaliteten i en for næringsrig sø, eller i det hele taget at sikre gode biologiske forhold i søer og vandløb.

BioReco frembringer mikroskopiske bobler, som ikke straks stiger til overfladen, men derimod langsomt breder sig rundt i omgivelserne.

Ilten fordeler sig fra top til bund, uanset springlag, og kan registreres op til et hundrede meter væk fra maskinen.

Har man en sø med bundslam, så vil ilten fra maskinen have stor indflydelse på kompostering af slamlaget. Efterhånden som komposteringsprocessen kører, vil der blive mere og mere ilt til rådighed for organismer og dyr, som vil starte nedbrydning af alger og planterester. På denne måde vil der blive tilført mere lys til søbunden og derved skabe betingelser for, at bundplanter kan udvikle sig positivt.

Til søer med – ildelugtende slam, algesuppe, ingen sigtbarhed eller iltsvind, kan BioReco være et godt alternativ til at løse opgaven.

Til vandløb, rensesystemer, procesvand m.v., som kræver iltning af vand, vil BioReco være en god løsning, da den i de fleste tilfælde vil kunne passes ind i systemet og processen.

BioReco kan anvendes gang på gang og er let at flytte. Den er produceret af langtidsholdbare materialer og den er billig i drift.

Kundecase:

Kundecase Gudme Sø Fyens.dk

Mikrobobler dannes og flyder ud og blander sig i vandmassen…

Specifikationer

  • Motorspecifikationer iht. EN60034
  • Neddykket 230V elmotor og el-betjent motorværn
  • Kapslingsklasse IP 58 efter IEC 34-5
  • Omgivelsestemperatur max. 40°C.
  • Alle ydre metaldele er udført i rustfri syrefast stål
  • Motorvikling klasse F.
  • Forbindelseskabel 20 m eller efter ønske.
  • 2 mekaniske akseltætninger og oliekammer
  • Lækagekontrol
  • Programmérbar digital ur

Optimer dit fiskeopdræt med BioReco

BioReco skaber optimale vækstbetingelser og gode leveforhold.

Fiskeopdræt kræver gode betingelser for både æg og udklækket yngel.

Fodring af fiskeyngel kræver tilførsel af ilt til vandet og med BioReco kan vandet tilføres så meget ilt i form af mikrobobler, at fiskeyngel kan fodres optimalt.

Genopret søers biologiske cyklus med BioReco

Den biologiske cyklus er hjulpet på vej med BioReco mikrobobletekonologi

BioReco kan være et hjælpemiddel til at genoprette søers balance, hvor der forekommer meget slam på bunden og stor algeforekomst.

BioReco kan være med til at genskabe søens naturlige balance og forhindre iltsvind og fiskedød.

Kontakt Dennis Port i dag og få den rigtige rådgivning til dit næste projekt.

Tlf.: 97 34 32 00
Mobil: 51 28 96 61

dhp@ljm.dk